Energia odnawialna

W dobie szukania oszczędności w każdej dziedzinie gospodarki szczególnego znaczenia nabiera wykorzystanie nowych możliwości, jakie daje umiejętne i rozważne wykorzystywanie źródeł naturalnych. Należy do nich niewątpliwie energia odnawialna. O jej źródłach, takich jak energia wód, energia geotermalna, słoneczna czy energia wiatru powiedziano i napisano już wiele. Uporządkujmy te informacje, przypominając o racjonalnym wykorzystaniu bogactw naturalnych.